KURSUS DIPOHON

Penyelia Keselamatan Tapak Bina
25 Sept - 2 Okt 2017
23 - 30 Okt 2017
20 - 27 Nov 2017
11 - 18 Dis 2017

Penyelia Tapak
00hb September 2017

Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan
00hb September 2017

MAKLUMAT PERIBADI

LATAR AKADEMIK DAN PEMBAYARAN

Maybank : 5121 4702 1251
KLIA Training & Research Centre Sdn Bhd

Sila hantarkan 'invoice/payment advice' kepada syarikat saya untuk perhatian :

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa sepanjang pengetahuan saya, maklumat yang saya berikan adalah tepat dan benar. Saya juga faham bahawa sekiranya terdapat sebarang bentuk pemalsuan maklumat, pihak KLIA Training berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran saya pada bila-bila masa.