Site Safety Supervisor

Kelayakan :

  • Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
  • (Kelulusan akademik dan pengalaman kerja tidak diperlukan)

 

 

PART

SUBJEK

Part 1

Pengenalan Modul SSS

Part 2A
Part 2B
Part 2C

OSHA 1994, Peraturan dan Arahan
Akta Kilang & Jentera 1967 & Peraturan Kuasa
Kilang dan Jentera (BOWECS) 1986

Part 3A
Part 3B

OSHMS
Documentation 

Part 4A
Part 4B
Part 4C
Part 4D

Perundingan Komunikasi
Penyediaan Modul Latihan
Penyediaan Pelan
Pembelajaran Penyediaan Latihan

Part 5A
Part 5B
Part 5C
Part 5D
Part 5E

Penganggaran & Perancangan Tapak
Pengurusan Risiko
Siasatan & Laporan Kemalangan
Pemeriksaan Tapak & Audit
Persediaan Kecemasan

Part 6A
Part 6B
Part 6C
Part 6D
Part 6E
Part 6F
Part 6G
Part 6H
Part 6J
Part 6K
Part 6L
Part 6M
Part 6N
Part 6P
Part 6Q
Part 6R
Part 6S
Part 6T
Part 6U
Part 6V
Part 6W

Kawalan Keselamatan Tapak
Keselamatan Pejabat Tapak Bina
Pengangkutan Tapak Part Part
Keselamatan Kerja Penggalian
Melantak Cerucuk Tinggi
Kerja Konkrit
Kerja Di Tempat
Keselamatan Loji Mekanikal & Jentera
Keselamatan Elektrik, Peralatan Tangan dan
Bahan Letupan & KerjaKerja Meletup
Operasi Mengangkat
Ruang Terkurung
Kimpalan dan Pemotongan
Kerja Meroboh
Kerja Terowong
Kerja Dalam dan atas air
Pengujian dan Pentauliahan
Kemasan Tapak
Pencegahan Kebakaran
Pengurusan Peralatan Pelindungan Keselamatan /Diri
Tanda Keselamatan

Part 7A
Part 7B
Part 7C
Part 7D

Pengadaan Kemudahan Kesihatan dan Kebajikan
Ergonomik
Kesihatan Pekerjaan di dalam Kerja Pembinaan
Pengurusan Pertolongan Cemas

Lawatan Tapak

Latihan Amali Penyampaian

Pembentangan Laporan

Taklimat Peperiksaan