Site Safety Supervisor : 24th Sept - 1st Oct 2018

MAKLUMAT PERIBADI

LATAR AKADEMIK DAN PEMBAYARAN

Maybank : 5121 4702 1251
KLIA Training & Research Centre Sdn Bhd

Sila hantarkan 'invoice/payment advice' kepada syarikat saya untuk perhatian :

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa sepanjang pengetahuan saya, maklumat yang saya berikan adalah tepat dan benar. Saya juga faham bahawa sekiranya terdapat sebarang bentuk pemalsuan maklumat, pihak KLIA Training berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran saya pada bila-bila masa.

Site Safety Supervisor : 24th Sept - 1st Oct 2018