Official Portal for KLIA Training

SHASSIC ASSESSOR

Competency

KLIA Training & Research Centre Sdn Bhd adalah sebagai pusat latihan berdaftar yang diiktiraf oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).  SHASSIC adalah kaedah menjalankan penilaian tentang tahap keselamatan dan kesihatan kontraktor Syarikat dalam sektor pembinaan. Kontraktor boleh melantik orang yang berkelayakan bagi menjalankan penilaian SHASSIC di tempat kerja.

Untuk memberi pengetahuan dan kemahiran bagi menjalankan penilaian SHASSIC di tempat kerja.

SPM/Sijil/Diploma/Ijazah

Pengalaman bekerja dalam industri pembinaan

SEPENUH MASA:

1 hari (9.00 pagi – 5.00 petang)

KLIA Training & Research Centre Sdn Bhd (Bangi)

 

RM 350.00

Individu yang bekerja dalam industri pembinaan terutamanya orang-orang yang terlibat secara langsung

Pengamal Industri OSH

Lepasan Diploma / Ijazah

Lepasan SPM

Sijil Kehadiran (setelah tamat kursus) – KTRC

Sijil Kompetensi (setelah lulus penilaian) – CIDB